Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 45, 2017

NAPHA søker ny leder! Søknadsfrist er 20. november. I dette brevet bringer vi ellers nytt fra blant annet Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene på Gardermoen, Schizofrenidagene i Stavanger og Recovery-panelsamtale  på Litteraturhuset i Oslo. For første gang har vi streamet fra en av våre konferanser. Se foredragene på napha.no!

Siste nytt

Solveig Bartun Rob, erfaringskonsulent, Kronstad DPS
-Psykologer bør jobbe forebyggende og tilgjengelig Livestream 8. november. Hopp inn! Se erfaringskonsulent Solveig Bartun Rob med flere i NAPHA-TV fra pågående konferanse
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitet i Oslo
Filosof Arne Johan Vetlesen om psykologenes samfunnsmandat i vår tid Filosof Arne Johan Vetlesen snakker om "den moderne psykologens blindflekker". Se opptak av foredrag på Napha.no
Paneldebatt Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017
Foredrag og paneldebatt fra Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017 I NAPHA-TV: Opptak fra Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017, dag 1
Trude Lønning
-Psykologene tilfører kompetanse vi trenger Med tre psykologer opplever Sandnes kommune å ha fått kompetanse de trenger etter å ha tatt over flere oppgaver innen psykisk helse og rus.
Litteraturhuset i Oslo, november 2017
-Ikke i mål med Recovery enda Foredrag og panel om Recovery. Mike Slade på Litteraturhuset i Oslo 2. november. Se foredrag etterfulgt av panelsamtale om status for Recovery
Inga Marte Thorkildsen
-Musikkterapi må få raskere utbredelse Musikkterapi. -På tross av gode forskningsresultater og sterke anbefalinger jobber bare rundt 40 musikkterapeuter i dag i psykisk helse- og rusfeltet.
Ruth Andrea, Maria, Gunnhild (regissør) og Benjamin, Stemmene i hodet
-Uvurderlig nybrottsarbeid Schizofrenidagene 2017. Schizofrenidagenes ærespris 2017 til dokumentarfilmserien Stemmene i hodet