- Musikk er sentralt for psyken

- Musikk er sentralt for psyken

Publisert: 23. november 2017.   Endret: 23. november 2017

– Musikk styrker identitet, trigger gode minner og forløser følelser, sa lege Hanne S. Berg under temadagen «Musikken virker!»

Kulturpatruljen opptrådde på temadagen

Kulturpatruljen: (bakerste rad fra venstre) Jan-Tore Sylten, lærer Ronny Grannes, Torbjørn Kirkhus, Ann Cathrine Hunndestad og foran: Vibeke Anny Mikalsen, Hilde Wold og Tina Kvam Furset gjorde inntrykk med sine selvskrevne tekster og supertrøkk både vokalt og instrumentalt.

Kulturpatruljen: (bakerste ra...
Om temadagen:

Temadagen «Musikken virker! - Musikk som aktivitet i rus- og psykisk helsearbeid» ble arrangert 23. november i Trondheim. NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) og KoRus (Kompetansesenter rus - Midt-Norge, St. Olavs hospital, seksjon Nord-Trøndelag) var initiativtakere og arrangører for temadagen.

- Det på tide å løfte musikken fram igjen i medisinfaget, sa lege Hanne S. Berg.
Ta plass - Kulturverksted gledet salen med musikkinnslag under temadagen. Her representert ved, fra venstre, lærer Øyvind Fjørtoft Engen, Ida Therese Kalland, Rune Eriksen, Aina Grønning og bak står Johannes Golis.

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt kunst.og.kultur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen