Send sykefraværet til skogs!

Send sykefraværet til skogs!

Kronikk / Publisert: 30. november 2017.   Endret: 30. november 2017

Omtrent halvparten av langtidssykefraværet i Norge skyldes sammensatte lidelser. Men dette gjenspeiles ikke i de behandlingstilbudene norsk helsevesen tilbyr.

fisking

AKTUELT: Regjeringen vil likestille psykisk helse med fysisk helse som et ledd i folkehelsearbeidet. Dette gjøres bl.a. ved å vektlegge forhold i omgivelsene som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening. Det er dokumentert at samspill med naturen kan bidra til alle disse faktorene. (Ill.foto: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: Regjeringen vil like...

Mer om

kronikker behandling.i.psykisk.helsearbeid fysisk.aktivitet friluftsliv folkehelse kropp.i.psykiskhelsearbeid helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen