Introduksjonskurs i Feedback informerte tjenester

Feedback informerte tjenester er en praksis basert på at tjenestetilbudet tilpasses den enkeltes behov, ut fra systematisk tilbakemelding fra bruker. Brukerne gis mulighet til å si i fra hvis det er ting som ikke fungerer godt nok, og tilbakemeldingene gjør at tilbudet endres.
Tid og sted

KS møtesenter, Haakon VII's gate 9, Oslo

6. mars kl 09:30 - 6. mars kl 15:30

NAPHA inviterer til kurs i Feedback informerte tjenester med psykolog Birgit Valla, leder Stangehjelpa.

Deltagerne skal etter denne dagen kunne bruke tilbakemeldingsskalaene ORS/SRS i sitt daglige arbeid og ha kunnskap om viktige faktorer for vellykket innføring av verktøyet i egen tjeneste/prosjekt.

Deltakeravgift (inkl. pauseservering og lunsj): kr. 900,-

NY påmeldingsfrist: 19. februar 2018

Link til påmeldingsskjemaet finner du HER

Spørsmål om faglig innhold på seminaret rettes til gretha.evensen@napha.no

Praktiske spørsmål, endring/avmelding, oa., rettes til stefanie.gorner@napha.no

Relevante artikler:

Ingen treff...