Psykisk helsearbeid i kommunale settinger - faktorer som påvirker psykisk helse hos personer med utviklinghemning

Mennesker med utviklingshemning har høyere forekomst av psykiske lidelser enn normalbefolkningen. Har faggruppene innen psykisk helsearbeid og andre aktuelle faggrupper i kommunene opparbeidet erfaring med og kunnskap om gruppen ?
Tid og sted

Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo 0159

14. mars kl 08:30 - 14. mars kl 15:15

Arrangør:
ISOP seminarer

Kursholder:
Trine Lise Bakken er forsker ph.d. / cand.san. og psykiatrisk sykepleier.  Hun leder Regional kompetansetjeneste ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning / autisme, PUA, ved Oslo universitetssykehus og er Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Om kurset:
Mennesker som lever med utviklingshemning møter en rekke utfordringer hver dag. Å forstå og å identifisere hva som plager den enkelte forutsetter at fagfolk er oppdatert og har kunnskap på mange ulike fagområder, og ikke minst har god tid.

Mennesker som kommuniserer vesentlig uten ord vil kunne reagere med kroppslige uttrykk når de opplever ubehag. Overbelastning, irritabilitet, tristhet, smerte og redsel kan gi seg utslag i voldsom væremåte – såkalt utfordrende atferd. For å kunne hjelpe mennesker med utviklingshemning må hjelpere ha kunnskap om de komplekse sammenhengene som gir atferdsvansker.

God psykisk helse er ikke bare avhengig av at problemer blir oppdaget og tiltak satt i verk. Først og fremst er god psykisk helse avhengig av gode relasjoner, til familien og til profesjonelle hjelpere. Dernest er det å kunne mestre dagliglivet og å kunne bestemme selv en forutsetning for et godt liv.

For mennesker med utviklingshemming som har utviklet psykisk lidelse, er validerende samhandling en god terapeutisk metode. 

Pedagogisk metode:
Forelesninger og spørsmål/refleksjon i plenum.

Kursavgift:
Kr. 1.505,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.

Påmeldingsfrist:
20. februar 2018

Informasjon og påmelding til kurset HER

Relevante artikler:

Ingen treff...