Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 5

Siste nytt

Studenter
Spør 160 000 studenter om psykisk helse Stor undersøkelse. 160 000 studenter skal nå spørres om hvordan de «helt ærlig» har det, gjennom Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.
Frontalt Barcode-rekka, illustrasjon til artikkel om BrukerPlan-kartlegging i Oslo
Omfattende psykisk helse- og ruskartlegging med BrukerPlan i Oslo BrukerPlan-resultater for Oslo presentert: Alvorligere enn ellers i landet
Ingve Kindervaag
Bygger tjenester på felles recoveryverdier 15 kommuner har gått sammen med brukerorganisasjoner og to helseforetak om et felles  verdigrunnlag for psykisk helse- og rustjenester.