Introduksjonskurs til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)

I august 2018 arrangerer Institutt for mentalisering et 3-dagers introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi. Kurset tilsvarer kurset som tilbys ved Anna Freud Centre med Anthony Bateman og Peter Fonagy.
Tid og sted

Grand Hotel, Oslo

23. august kl 09:00 - 25. august kl 14:00

Det gir en grundig innføring i idéhistorisk bakgrunn og forskningsmessig evidens for den aktuelle anvendelsen av og innholdet i begrepet mentalisering, grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT), og praktisk trening i å kunne forstå klienter i henhold til MBT og intervenere hensiktsmessig. Det er et klinisk relevant kurs i utgangspunktet beregnet for psykologer og psykiatere.

Les mer og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...