Fra plan til handling

På initiativ fra regjeringen arrangeres det denne våren konferanser i alle landsdelene for å markere inngangen til «Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021», og for å markere avslutningen på den forrige handlingsplanen «En god barndom varer livet ut».
Tid og sted

Scandic Bergen City

22. mai kl 09:00 - 22. mai kl 16:00

RVTS vest har tatt på seg å organisere konferansen i vest.

Siden konferansen angår overordnede strategier blir den eksklusiv for øverste ledelsesnivå for barne- og familierettede tjenester. De inviterte er kommunalsjefer for sosial- eller opp­vekst­avdelinger, direktører i BUFetat, ledere av regionale kunnskapssentre, direktører for psykisk helse, ledere ved Statens Barnehus, og fylkesmenn. Vi mener det er viktig at du som har en slik nøkkelrolle er til stede, eventuelt én du utpeker i ditt sted.

Nærmere program vil følge, men det blir lansert tre nye digitale kunnskapsressurser, blant annet for barnehage og skole, som skal implementeres nasjonalt. Videre blir Barnevolds­utvalgets­ NOU «Svikt og svik» presentert. Det blir også trukket frem eksempler på godt samarbeid rundt forrige handlingsplan, og lagt opp til en diskusjon om satsinger for videre arbeid.

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...