Nye regler om personvern påvirker psykisk helsearbeid

Nye regler om personvern påvirker psykisk helsearbeid

Publisert: 08. mars 2018.   Endret: 12. januar 2022

25. mai kommer nye og strengere personvernregler med konsekvenser for Feedback-informerte tjenester (FIT), BrukerPlan og andre kartleggingsverktøy som genererer sensitive personopplysninger.

Paragraf-tegn

GJELDER PSYKISK HELSE: NAPHA-rådgiver Stian Reinertsen skriver at det er viktig at kommunene har utarbeidet et godt rammeverk for dokumentasjon for å synliggjøre at man faktisk etterlever de nye EU-kravene til personvern og datasikkerhet. Ikke minst gjelder dette psykisk helsetjenestene. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

GJELDER PSYKISK HELSE: NAPHA-...
Huskeliste
  • Skaff deg oversikt over all behandling av personopplysninger i din virksomhet.

  • Sett deg inn i dagens regelverk, da vil du være på god vei.

  • Jobb med å øke bevisstheten om personvern og informasjonssikkerhet i din organisasjon.

  • Involver ledelsen i arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet.

     (Direktoratet for e-helse)

NAPHA-rådgiver Stian Reinertsen orienterer om de nye personvernreglene fra EU, som trer i kraft i Norge 25. mai.

Mer om

gdpr kommunale.tjenester fit brukerplan kunnskapskilder.for.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen