Læring og mestring 2018

I 2018 arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) en konferanse for å samle brukerrepresentanter, fagpersoner, forskere, politikere og beslutningstakere til kunnskapsdeling og nettverksbygging.
Tid og sted

Radisson Blu Hotel Oslo Plaza

18. oktober kl 09:00 - 19. oktober kl 16:00

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). 
Teknisk arrangør er Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet.

Vi håper å samle både brukerrepresentanter, fagpersoner, forskere, politikere og beslutningstakere til denne konferansen og ønsker å belyse bredden innen læring og mestringsfeltet med bidrag fra helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt behandling og rehabilitering.

Du kan sende inn sammendrag om både pågående og avsluttede forskningsprosjekter. Spre gjerne informasjon om konferansen videre til aktuelle personer/miljøer. Vi oppfordrer både forskere og medforskere med erfaringskompetanse om å delta. 

For å sende inn forskningssammendrag (abstract), les mer her.

Dele gode erfaringer fra praksis på den nasjonale konferansen? Les mer her.

Besøk konferansens nettsider.

Relevante artikler:

Ingen treff...