Hvordan bli en bedre helsepedagog?

Hvert år arrangerer Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord fagdager for helsepersonell, brukerrepresentanter og øvrige brukere av helsetjenesten. Målet med fagdagene denne gangen er å tilby et faglig løft til våre samarbeidspartnere i fagfeltet helsepedagogikk.
Tid og sted

Scandic Hotell Kirkenes

4. september kl 09:30 - 5. september kl 15:30

De ulike Lærings- og mestringssentrene bytter på å arrangere fagdagene slik at vi når ut til alle våre samarbeidspartnere i Nord Norge. I år er det med stolthet og glede vi kan invitere til et spennende program i vakre Sør-Varanger. Vi kan tilby en hel fagdag med professor i helsefremmende arbeid Sissel Tveiten, samt en hel dag med spennende workshops der man får prøvd ut ulike praktiske verktøy sammen med rådgiverne i LMS-nettverket i Helse Nord.

Arrangør: Fagnettverket for Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord 

Målgruppe: Helsepersonell og brukere av helsetjenesten

For informasjon om fagdagene, program og påmelding se HER

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...