Ut av selvskading. Veier til forståelse.

En som selvskader gjør det for å mestre en sterk følelsesmessig smerte. De skader seg for å oppleve et håp om følelsesmessig leging, en form for kommunikasjon. Atferden fyller en rekke psykiske funksjoner. Hvordan mestre følelsene?
Tid og sted

Kuben Yrkesarena Kabelgaten 10-12, Oslo 0580

12. september kl 08:30 - 12. september kl 15:15

Arrangør: ISOP seminarer

Kurset tar for seg fenomenet selvskading, og hvordan selvskading og annen selvmordsatferd for noen kan bli en helt nødvendig måte å hjelpe seg selv på. Den suicidale atferden fyller en rekke psykologiske funksjoner, og kan bli en levemåte. Det er viktig at omgivelsene, inkludert helsepersonell, har forståelse for det forsøket på mestring på selvskading representerer, og anerkjenner den funksjonen det å skade seg kan ha. I stedet for stereotype forståelser som at selvskaderen skader seg «bare for å få oppmerksomhet», kan man heller ta symptomet på alvor og tilby hjelp til å finne andre måter å mestre følelser og problemer på. På denne måten kan det bli mulig å komme ut av et mønster med selvskading.

Psykologspesialist Ingeborg Lunde vil bidra med faglig kunnskap om fenomenet, inkludert informasjon om anbefalt behandling.

Kristin Ribe vil fortelle om egne erfaringer, med vekt på gode møter med helsevesenet. Ved å ha en slik vinkling på det som har fungert for henne og vært viktig for henne, ønsker hun å gi mer trygghet i hva man kan gjøre mer av når man skal hjelpe andre.  

Forelesninger og spørsmål/refleksjon i plenum.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du HER

Relevante artikler:

Ingen treff...