Erfaringssamling for erfaringskonsulenter/brukermedvirkere i Nordland

Etter de gode tilbakemeldinger fra fjorårets samling, gjentas suksessen.
Tid og sted

Scandic Havet, Bodø

16. oktober kl 10:00 - 17. oktober kl 15:00

Dag 1 er for erfaringskonsulentene, brukerorganisasjonene, NAPHA og Fylkesmannen.

Dag 2 åpnes for deltakelse fra konsulentenes arbeidsgivere.

Tema for dagene:

  • Rammevilkårene til erfaringskonsulentene
  • Rolleforståelse
  • Hvordan ivareta det unike i erfaringskompetansen

 

Troms og Finnmark er velkommen til å delta, men må dekke egne utgifter.

Les mer om samlingen her.

Relevante artikler:

Ingen treff...