Fagkonferanse om vold i nære relasjoner

Brøset Sinnemestring feirer 20 års jubileum. St. Olavs Hospital avdeling Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri samarbeider med Helsedirektoratet og RVTS for å implementere Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) nasjonalt.
Tid og sted

Scandic Hell Hotell, Stjørdal

5. desember kl 08:30 - 6. desember kl 15:00

Hovedfokus på fagkonferansen er erfaring og effekt av behandling av sinne og vold i nære relasjoner.
Hva sier forskningen, og hvordan forebygge? Konferansen tar også opp andre tema som æresrelatert vold,
stalking, barn/ungdom som krenker barn og tiltak for ulike målgrupper. 

Konferansens forelesere har bred erfaring fra voldsfeltet i familievernkontor, NKVTS / RVTS,  psykiatri, barnevernet, kriminalomsorgen og kommunale tiltak.

Se program og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...