Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2018

Tema for årets nettverkssamling er Psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Napha.no streamer live fra konferansen. Se program nedenfor:
Tid og sted

Thon Hotel Storo, Oslo Nydalen

14. november kl 09:30 - 15. november kl 15:30

Sted: Thon Hotel Storo Tid: 14. og 15. november 2018. Arrangør NAPHA i tett samarbeid med Norsk psykologforening. 350 deltakere kommer. Påmeldingen er avsluttet, men livestream og opptak fra konferansen vil være tilgjengelig for alle på Napha.no.

PROGRAM: 

Onsdag 14. november

8:30 Kaffe og registrering

10:00 Sendingen starter på Napha.no

10:00: Velkommen, Kjetil Orrem, prosjektleder, NAPHA

10:15: Åpning av konferansen v/ Kristin Holm-Jensen, statssekretær, Kunnskaps- og integreringsdepartementet

10:30: Folkehelseprogrammet – KS’ rolle og innsats i arbeidet for psykisk helse og livskvalitet i befolkningen Anne Gamme, fagleder myndighetskontakt Helse og velferd, KS

11:00: PAUSE

11:30: Sosioøkonomi, psykologi og psykisk helse sett i sammenheng  v/ Tormod Bøe, forsker, RKBU Vest – Uni Research Helse

12:15: Med blikk på psykisk helse, livskvalitet og sosial ulikhet i tilblivelsen av Folkehelseloven v/ Tone Poulsson Torgersen, fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelse, tidligere seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet

13:00: LUNSJ

14.00: «Sammen»: Om å skape møteplasser, fellesskap og integrering lokalt
Berit Berg, forskningssjef, NTNU Samfunnsforskning 

14:30: Lokalt folkehelsearbeid og Trondheim kommune
Martin Schevik Lindberg, psykolog, Trondheim kommune

15:00 PAUSE

15.30 Psykologers rolle i arbeidet med å forebygge vold og overgrep v/ Mona Rekkedal-Svensson, psykolog i Trondheim kommune og Espen Rutle Johansson, senterleder ved RVTS Vest.

Sendingen slutter kl. 16:30 (fortsetter i torsdag 15. november kl. 9:00)

Flere parallellsesjoner fra kl. 15:00-16:30

Se programmet her.

Torsdag 15. november

09:00: Sendingen starter på Napha.no

09.00: Hva betyr psykisk helse og livskvalitet for en politiker? v/Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo

09.20: Psykologi i media. Dialog mellom psykologene Sissel Gran og Peder Kjøs

10:00 PAUSE

10.30: Hvilke muligheter gir det nye systemet for måling av livskvalitet i kommunene?
v/Ragnhild Bang Nes, psykolog og forsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt

11:30 LUNSJ

12:30: Psykologens rolle i møte med fattige familier - hvordan jobbe for sosial utjevning fra klient til systemnivå? v/Ingvild Stjernen Tisløv, psykolog, Bufdir

13:00: Systematisk kultur- og holdningsendring som forutsetning for å styrke relasjoner og inkludering i skolen.
v/ Hanne Margrethe Olsen, avdelingsleder, og Ingrid Nygaard, psykolog i PPA, Skedsmo kommune

14:00: Sosial inkludering med utgangspunkt i barnehager v/Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Levanger kommune

14:45: Om psykisk helse og betydningen av å fremme menneskelige v/Lisa Vivoll Straume, gründer og faglig leder, MIND

15.30: Slutt

 

 

For påmeldte deltakere på samlingen:

  • Flybuss fra Gardermoen til Storo (reisetid 40 minutter), hvert 20. minutt. 
  • Spørsmål om program og faglig innhold rettes til faglig rådgiver/psykolog Kjetil Orrem, kjetil.orrem@napha.no
  • Spørsmål om påmelding og annet praktisk rettes til GTravel ved Mari Sølsnes, mari.solsnes@gtravel.no
  • Samlingen (konferansen) godkjennes som 13 timers fritt spesialkurs og som 13 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...