Demokrati, medborgerskap og forebygging av voldelig ekstremisme i skolen

Konferansen er rettet mot lærere og skolehelsetjeneste i ungdomsskole og videregående skole, men også andre som arbeider forebyggende med utsatt ungdom i barnevern, utekontakt, politi, konfliktråd, flyktningtjeneste, asylmottak osv.

Påmeldingsfrist: 29. oktober 2018, konferansen er gratis.
Tid og sted

Scandic Ishavshotel Tromsø

6. november kl 08:30 - 6. november kl 16:30

Arrangør: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS Nord, Troms politidistrikt og Tromsø kommune

Målgruppe: Konferansen er rettet mot lærere og skolehelsetjeneste i ungdomsskole og videregående skole, men også andre som arbeider forebyggende med utsatt ungdom i barnevern, utekontakt, politi, konfliktråd, flyktningtjeneste, asylmottak osv.

Meld deg på her

PROGRAM

Relevante artikler:

Ingen treff...