Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til gjennomføringskonferanse. Leve hele livet løfter fram 25 gode løsninger og hundrevis av eksempler på hvordan kommunene kan sørge for god mat og gode måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Reformen handler også om hvordan vi kan bygge et mer aldersvennlig samfunn
Tid og sted

Scandic Hotel Norge, Nedre Ole Bullsplass 4, 5012 Bergen

13. november kl 11:30 - 13. november kl 15:30

Målet med konferansene er å spre kunnskap om reformen og skape oppslutning og engasjement for å iverksette Leve hele livet lokalt. På konferansene vil kommunene og øvrige aktørene gjøres kjent med hvordan reformen kan gjennomføres og det gis informasjon om blant annet det nasjonale og regionale støtteapparatet.

Målgruppen for konferansen er ledere (administrativ og politisk) og ansatte i kommunene, fag- og kompetansemiljøer, brukere, pårørende og frivillige mv.

Spørsmål rettes til arrangementsansvarlig Hege Runge Johansen, hbrj@hod.dep.no

Påmelding gjøres via nett: http://regjeringen.no/id2610279

Program
11.30 - 12.00: Registrering, kaffe og en matbit
12.00 - 12.30: Åpning og presentasjon av Leve hele livet
12.30 - 13.15: Gode lokale eksempler på reformens områder
13.15 - 13.45: Pause
13.45 - 14.30: Presentasjon av reformens støtteapparat nasjonalt og regional
14.30 - 15.15: Hvordan skal vi iverksette reformen hos oss?
15.15 - 15.30: Avslutning
Konferansene vil bli streamet på regjeringen.no

Relevante artikler:

Ingen treff...