Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt Ekstra

FRIST FOR Å SØKE - 15. oktober!! Er det deg vi leter etter? Eller kjenner du noen som bør få tips om denne stillingen? Vi søker etter en faglig rådgiver. Fristen løper ut mandag 15. oktober.

Siste nytt

ellen hoxmark
NAPHA søker ny faglig rådgiver -Vi kan friste med en spennende jobb, med reell mulighet til å påvirke og bidra til at folk med psykiske helse- og rusutfordringer får bedre tjenester der de bor.