Brukeres erfaringer med FIT undersøkt i masteroppgave

Brukeres erfaringer med FIT undersøkt i masteroppgave

Masteroppgave om FIT / Publisert: 02. november 2018.   Endret: 15. desember 2020

Brukerne følte seg sett og hørt og opplevde gjensidighet, men tilbakemeldingsverktøyet FIT fungerte dårlig uten skikkelig forklaring. Dette var noe av det spesialsykepleier Rita Oja fant da hun i masteroppgaven sin undersøkte brukeres erfaringer med bruk av FIT.

Kvinne ute, hånd, berører Ipad #10662919

MASTEROPPGAVE OM FIT: FIT kan bidra til brukermedvirkning og et likeverdig samarbeid mellom bruker og behandler, men hva som skjer i praksis avhenger av behandleren og maktforskyvningen. 

MASTEROPPGAVE OM FIT: FIT kan...
Om artikkelforfatteren:

Rita Oja har gjort en master i psykisk helsearbeid hvor hun belyser et nytt og lite utforsket område rundt FIT; «Hva slags erfaringer har brukere ved FIT i en kommunal psykisk helsetjeneste?». Som spesialsykepleier i Stangehjelpa, jobber Oja med barn og unge. Hun hadde jobbet i psykisk helsefeltet i kommunen flere år før hun begynte på masterutdanningen.

RITA OJA har skrevet masteroppgave om brukeres erfaringer med FIT.

Mer om

fit verktøy feedback-informerte.tjenester nyheter masteroppgaver/hovedoppgaver tilbakemeldingsverktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen