Vold og seksuelle overgrp mot barn

Psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for Krisepsykologi holder et levende kurs om et av de vanskeligste tema for ansatte i barnehage, skole, helsestasjon, sykehus og barnevern. Det handler om vold og seksuelle overgrep mot barn. Hvordan forebygge? Hvordan avdekke? Hvordan følge opp? Kurset går over to dager, og tar for seg en rekke aktuelle tema.
Tid og sted

Radison Blu Royal Hotel, Bergen

14. mars kl 09:00 - 15. mars kl 15:30

Kurset er praksisnært og legger opp til drøfting av eksempler og aktivitet blant deltakerne, med gjennomgang av nyttige verktøy og konkrete metoder for arbeidet. 

For mer informasjon, program og påmelding.

Relevante artikler:

Ingen treff...