Landskonferanse SMISO 22.-24. mai - 2019

Senter mot incest og overgrep i Sør-Trøndelag arrangerer landskonferanse i mai.
Tid og sted

Trondheim, Dronningensgt. 5

22. mai kl 11:00 - 24. mai kl 16:00

Programmet for to av konferansedagene tar henholdsvis for seg disse tematikkene:

23.mai: Hvordan kan hjelpeapparat og nettverk ivareta pårørende til traumeutsatte? 

24.mai: Kropp og mental helse

Foredragsholdere: 

Margreth Olin, regissør, filmskaper og produsent

Gro Elisabet Mentzoni, barnevernspedagog med videreutdanning i barn og unges psykiske helse 

Eli Valås, rådgiver ved St. Olavs Hospital og Nidaros DPS. spesialpedagog med mastergrad i spesialpedagogikk

Marianne Meløy, skuespiller ved Trøndelag teater. 

Nina Lien Osen, psykiatrisk sykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid.  

Merethe G. Hellen, Psykolog, spesialist i voksenpsykologi.  

Tony Buckley, bachelor of arts i veiledning/rådgivning. 

Se hele programmet m/informasjon om påmelding, priser og bestilling av kost og losji. 

Påmeldingsfrist 28. februar, 2019

Konferansen foregår på Britannia Hotell i Trondheim. 

 

 

 

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...