Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 11, 2019

Siste nytt

Samtale pasient og behandler
Brukere negative til langvarig bruk av antipsykotisk medisin Ny studie. Kortvarig bruk av antipsykotisk medisin oppleves positivt av mange brukere, mens de fleste er negative til langvarig bruk.
Anna Knudsen
-Recovery-basert tett på-oppfølging styrker psykisk helse hos flyktninger Hjelp med praktiske ting, å komme seg i skole og jobb, inn på sosiale arenaer, er blant det som skaper god psykisk helse for flyktninger.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

thumb8533
Assistert selvhjelp skaper selvstendige brukere Assistert selvhjelp hjelper brukere av Rask psykisk helsehjelp i Molde til å styre egen bedringsprosess.
Ketil Slettli
Mange å spille på i lille Storfjord 2000 innbyggere og store avstander, men psykisk helse- og rustjenestene har mange samarbeidspartnere.