Arbeid i møte med vold og trusler

Få praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og håndterer vold og trusler i helse- og sosial sektoren.
Tid og sted

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

13. juni kl 10:20 - 14. juni kl 14:30

Om konferansen:

Vold og trusler er en stor utfordring i helse- og sosialsektoren. Ressursmangel for å imøtekomme behovet for tilstrekkelig oppfølging er en daglig nyhet. De senere årene har det vært flere svært alvorlige hendelser med store menneskelige kostnader som konsekvenser av dette Daglig opplever ansatte truende situasjoner på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven vektlegger at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og at arbeidstakere så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Dette er en utfordring som må løses.

Jobbaktiv har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og håndterer vold og trusler i helse- og sosialsektoren. Konferansen er et samarbeid mellom JobbAktiv og psykolog Svein Øverland.

 

Les mer og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...