Folkehelsekonferansen 2019

PSYKISK HELSE OG LIVSKVALITET - EN LIKEVERDIG DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET
Regjeringen vil at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet og Stortinget har vedtatt måling av livskvalitet i befolkningen.
Hva påvirker folks livskvalitet og hvordan kan den måles?
Hvilke folkehelstiltak kan bidra til god livskvalitet og bedre psykisk helse?
Tid og sted

Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergs plass, Oslo

15. oktober kl 09:00 - 16. oktober kl 15:00

Arrangør: Folkehelseforeningen

I 2019 arrangeres hovedkonferansen i Oslo 15. og 16. oktober i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, program Bilfritt byliv og Folkehelseinstituttet på Radisson Blu Scandinavia Hotell på Holbergs plass.

Temaet for årets konferanse er livskvalitet og psykisk helse og vi synes vi har fått på plass et spennende program.

Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og Helsedirektoratet arrangerer to forkonferanser 14.oktober.

Påmelding er nå åpnet og det er redusert deltakeravgift ved påmelding innen 25 juni!

For mer informasjon, program og påmelding se www.folkehelsekonferansen.no

FOLKEHELSEKONFERANSEN ER DEN STØRSTE AV SITT SLAG I NORGE, og er en viktig nettverks- og læringsarena for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og forvaltning, politikere, forskere, studenter, helsepersonell, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Relevante artikler:

Ingen treff...