Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 34 og 35

Siste nytt

Stian Reinertsen studerer svar på NAPHAs spørreundersøkelse til kommunale rus- og psykisk helsetjenester
Vil bli bedre på å hjelpe personer med ROP-lidelser Ny NAPHA-undersøkelse viser kompetansebehov i kommunene om ROP-lidelser, pakkeforløp, traumer, kognitiv terapi og FIT.
Tur til Grevestein i Kodal
På lag med Turistforeningen for bedre psykisk helse Samarbeid mellom Turistforeningen og Sandefjord kommune gir unge med psykisk helse- og rusproblematikk mestringsopplevelser i naturen.
Marianne Borthen og Gretha Helen Evensen, faglige rådgivere i NAPHA m/undersøkelse om pakkeforløp
NAPHA spør kommunene om pakkeforløp Nyhet. Delta i nasjonal undersøkelse om kommunene og pakkeforløpene for voksne

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Brukerplan
Nytteverdien av BrukerPlan for kommunene Spørreundersøkelse blant 65 kommuner viser at nytten av funn fra BrukerPlan blir større med økt antall kartlegginger.