Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 42

Siste nytt

Psykiatrialliansen på stand med Frida som er MB-student, sportslig leder Claus og leder Lasse.
800 besøkte Fyll dagene-messen I Bergen finnes det veldig mange bra aktivitetstilbud å fylle dagene med. Fredag 18. oktober viste 58 av de seg frem for 800 besøkende.
Debattdeltakere erfaringskonsulentsamling Bodø
Erfaringskonsulenter trenger veiledning for å bli gode hjelpere Møttes i Bodø. Erfaringskonsulenter i Nord-Norge ønsker veiledning for å stå i jobben som samtalepart til personer med rus- og psykiske helseproblemer.
Trine Habberstad, Guro Waksvik og Odd Volden på Lindesnes fyr.
-Samvær på ordinære arenaer bedre enn terapi i lukkede rom Ny bok. -Vi må bort fra overtroen på at samtalene er det saliggjørende alternativet til medisiner og miljøterapi.
Bilde fra spillefilmen Disco vist på Verdensdagen. Josefine Frida i hovedrollen Miriam
Enormt engasjement på Verdensdagen med tid som tema Verdensdagen 2019. Filmsamtaler, mangfold og 1500 flere registrerte arrangementer sørget for solid markering, men også kritikk.
Wenche Torrisen
-Kunst og kultur reduserer sosial ulikhet og bedrer folks helse Folkehelsekonferansen 2019. -Potensialet for å bruke kunst og kultur i arbeidet med psykisk helse i kommunene er fortsatt i stor grad underutnyttet.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

veileder 5807708
Lær mer om systematisk folkehelsearbeid Verktøy. En oppdatert veileder til systematisk folkehelsearbeid er nå publisert på Helsedirektoratets nettsider.
medin
Skaper yogainstruktører av mennesker som har falt utenfor Folkehelsekonferansen 2019. Alexander Medin var en slags yoga rockestjerne. Men først da han begynte å hjelpe de svakeste, kjente han at han var på riktig sted.