Publisert: 06. mars 2020.   Endret: 06. mars 2020
Ragnhild Smistad i Enhet for psykisk helse og rus i samtale med to av byens innbyggere.

INNBYGGERPANEL: Ragnhild Smistad (lengst t.h.) i Enhet for psykisk helse og rus i samtale med to av Trondheims innbyggere. Over 100 mennesker stoppet opp og snakket, den yngste 14 år gammel og den eldste 90. Flere sa ja til å bli med i et innbyggerpanel for å utvikle psykisk helse- rustjenestene. FOTO: Viviann Sandberg Larsen.

Spurte folk på gata om hva som gir god psykisk helse

Spurte folk på gata om hva som gir god psykisk helse

Behovet for å bli sett, forstått, ha noen å snakke med og noe å gjøre i hverdagen, var noe mange vektla da psykisk helse- og rustjenestene i Trondheim stilte opp i gågata.

“Ka mene du?” Det var spørsmålet som ble stilt da ansatte, ledere og kommunepsykologer innen psykisk helse- og rusfeltet for voksne lørdag 29.februar stod på stand i Nordre gate i Trondheim i strålende vintersol.

Fra 14 til 90 år

De tre enhetene Enhet for psykisk helse og rus, Enhet for rustjenester og Enhet for botiltak psykisk helse og treffsted samarbeider om å tenke nytt om psykisk helse og rusfeltet i framtidas tjenesteutvikling. Bakgrunnen for stuntet var ønske om innspill fra byens innbyggere om hva som gir god psykisk helse, hvordan folk best kan få hjelp og hva folk kan gjøre selv dersom de utvikler problemer. Innspillene ønsker de å benytte når nye tjenester planlegges.

-Vi serverte vafler og snakket med godt over 100 mennesker. Den yngste var 14 år gammel, og den eldste 90, sier Simone Pantel i Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim kommune.

Simone Pantel (t.h.) fra Enhet for psykisk helse og rus i samtale med to unge damer

MYE PÅ HJERTET: Simone Pantel (t.h.) fra Enhet for psykisk helse og rus i samtale med to unge damer som hadde mye på hjertet. FOTO: Viviann Sandberg Larsen

Ønsker lavterskeltilbud

Ifølge Pantel var responsen fra publikum overveldende positiv.

-I forkant var vi veldig spente. Ville noen stoppe opp hos oss? Hadde folk egentlig noen meninger om dette? Ville noen i det hele tatt takke ja til å bli kontaktet igjen, sier hun engasjert.

Innbyggerne som stoppet opp hadde mye på hjertet. Mange mente at god psykisk helse hang sammen med å bli sett og forstått, å kjenne tilhørighet, å ha noen å snakke med, og noe å gjøre i hverdagen. Enkelte pekte på at psykisk helse- og rusfeltet ofte problematiserer ting som egentlig er naturlige reaksjoner. De syntes at fagpersonene skal bli bedre til å se ressursene folk har. Samfunnsutviklingen ble også tematisert av flere. Mange undret seg på om et kaldere samfunn har bidratt til økning av psykiske vansker. Særlig eldre trakk fram at det var vanskelig å komme i kontakt med andre uten gode sosiale arenaer å møtes på.

-Flere av de vi snakket med pekte på at det er lite synlig informasjon om hvilke tilbud som finnes, og at de ikke alltid vet hvor de kan finne informasjonen, sier Yvonne Bøkseth, som jobber ved MO-senteret i Trondheim kommune.

-Det er jo synd, for det finnes mange tilbud. Det spennende var at flere ønsket seg tilbud med så lav terskel som mulig, og samtidig høy kompetanse. Det er noe vi har fokus på i våre tjenester, sier hun.

Hva som var “lav terskel” skilte de yngste fra de eldste. Studenter og skoleelever syntes chatting med ukjent helsepersonell på nett var det som hadde lavest terskel, mens de eldre gjerne ville snakke med fastlegen sin som de kjente godt.

Håper på innbyggerpanel

Etter to timer hadde de ansatte i psykisk helse- og rustjenestene hatt mange gode samtaler med forbipasserende.

-Det var veldig interessant å snakke med innbyggerne. Flere har dessuten sagt seg villige til å bli kontaktet av oss senere dersom vi ønsker flere innspill, sier enhetsleder Hilde Hustad Evjen i Enhet for botiltak psykisk helse og treffsted.

-Vi ønsker å få med oss enda flere innbyggere til det vi håper kan bli vårt eget innbyggerpanel, som vi kan teste tanker og ideer om tjenesteutvikling mot, sier Hustad Evjen. Lørdag 14. mars skal de derfor ut på gata igjen for å samle flere erfaringer.

Ansatte i rus- og psykisk helsetjenestene i Trondheim

SPENT FØR ÅPNING: Fra venstre Duy Dat Nguyen (avd.leder Enhet for rustjenester) Odd Morten Langjord (ansatt Botiltak psykisk helse og treffsted), Monica Eliassen (avd.leder Botiltak psykisk helse og treffsted), Hilde Hustad Evjen (enhetsleder Botiltak psykisk helse, og Treffsted) og Simone Pantel (ansatt Enhet for psykisk helse og rus). FOTO: Viviann Sandberg Larsen

Yvonne Bøkseth fra Enhet for psykisk helse og rus

NYTTIG: Yvonne Bøkseth fra Enhet for psykisk helse og rus i lavterskeltilbudet Mottak- og oppfølgingssenteret (MO) syntes dagen var morsom og givende. 

Kommenter:

Mer om

nyheter brukermedvirkning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen