Velferdkonferansen 2020 - Psyken og jobben

Psykiske helseproblemer har betydelige kostnader for den det gjelder og for samfunnet. Faller man ut av arbeidslivet, kan problemene bli verre. Å gjøre det mulig å stå i arbeid for dem som sliter psykisk, er derfor viktig både for den enkelte og for fellesskapet.
Tid og sted

Hotell Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

12. november 2020 kl 09:30 - 13. november 2020 kl 16:00

Velferdkonferansen 2020 vil både stille de viktige spørsmålene og vise de gode eksemplene: Du vil få presentert aktuell kunnskap om arbeid og psykisk helse, få høre hva sentrale aktører tenker og gjør, og du vil få inspirasjon fra konkrete tiltak som gjør det mulig å stå i jobb for personer med psykiske helseproblemer.

Velferdkonferansen holdes årlig og er en møteplass for ansatte i Nav, attføringsfeltet og helsevesenet, for tiltaksarrangører, forskere, politikere, brukerorganisasjoner, fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner, og andre med interesse for arbeidsliv, helse og velferdsspørsmål. 

Velferdkonferansen arrangeres av Velferd.no og Dagens Perspektiv.

Les mer, se program og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...