Psykisk helse og rus 2020

Tid og sted

Oslo Kongressenter

27. oktober 2020 kl 09:00 - 28. oktober 2020 kl 16:00

Arrangør: NSH

  • Status og konsekvenser av Covid-19 for kommunenes psykisk helse- og rustjenester Solrun Elisabeth Steffensen og Trond Asmussen, NAPHA
  • Hvordan er det å være leder i krise? Marit Bjartveit, OUS, klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Psykisk helsevern under pandemien - våre erfaringer Thor Børre Sangesland og Erik Ganesh Iyer Søegaard, OUS, klinikk psykisk helse og avhengighet
  • Etablering av Covid-sengepost, erfaringsdeling Åse S. Lexberg, Drammen sykehus
  • Kommunene har en plikt til å ivareta lokalbefolkningen i en pandemi Arne Myrland, Bodø kommune
  • Den psykiske folkehelsa, under press? Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse

For program og påmelding se HER

Relevante artikler:

Ingen treff...