Te ka slags nøtte? 2020 - Webinar

I år feires det at "Te ka slags nøtte?" har 20 års jubileum.Nytt i år er at konferansen arrangeres i samarbeid med regionens øvrige kompetansemiljøer.
Tid og sted

Webinar

14. oktober 2020 kl 10:00 - 15. oktober 2020 kl 14:15

"Te ka slags nøtte? 2020" foregår i år som Webinar. Dette pga. restriksjoner i forbindelse med korona.

I år feirer vi at "Te ka slags nøtte?" har 20-årsjubileum. Konferansen arrangeres digitalt. Link til konferansen sendes til de som er påmeldt, og deles på hjemmesiden og FB/Korusnord.

Målgruppe:
Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Arrangør:
Nytt i år er at konferansen arrangeres i samarbeid med regionens øvrige kompetansemiljøer:

  • KoRus-Nord (Kompetansesenter rus, Nord-Norge)
  • NAPHA (Najonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)
  • RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nord)
  • RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord) 
  • SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus)
  • VIVAT Selvmordsforebygging  

Se program og les mer her.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...