Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 39, 2020

Siste nytt

Kenneth Ledang, seniorrådigver, Fylkesmannen i Trøndelag
Kommunene bør utvikle system for brukerinvolvering Brukerne kommer ofte for sent inn i det kreative arbeidet med å utvikle gode tjenester innen psykisk helse og rus. Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag, oppfordrer kommunene til gripe det an på en helt annen måte.
Oda Høilund
Brukerpanel inviterer til innbyggersamling om ensomhet -Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot hvordan ensomhet oppleves i bydel Gamle Oslo, og hva vi kan gjøre med det, sier Oda Høilund.