Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 39, 2020

Siste nytt

Kenneth Ledang, seniorrådigver, Fylkesmannen i Trøndelag
Kommunene bør utvikle system for brukerinvolvering Kronikk. Brukermedvirkning skjer for tilfeldig. Kenneth Ledangs oppfordrer til å jobbe metodisk med brukerkunnskap. Viktig for treffsikre tjenester.
Oda Høilund
Brukerpanel inviterer til innbyggersamling om ensomhet Folkehelse. -Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot hvordan ensomhet oppleves i bydel Gamle Oslo, og hva vi kan gjøre med det, sier Oda Høilund.