Nettverkssamling FIT (Feedbackinformerte tjenester) - Nord-Norge

Formålet med arrangementet er å samle fagfolk og ledere i kommuner som har interesse for FIT/KOR.
I år foregår samlingen digitalt.
Tid og sted

Webinar

17. november 2020 kl 10:00 - 18. november 2020 kl 15:00

Foreløpig program:

Dag 1 har temaet "Veiledning i FIT" med Bjørnar Fauske Bye. Denne dagen retter seg primært mot de som har noe erfaring med bruk av FIT fra før. Læringsutbyttet for uerfarne deltakere vil trolig bli noe mindre, men alle har likevel mulighet til å delta. 

Dag 2 har fokus på implementing av FIT og har flere innledere. Denne dagen vil også være nyttig for de som har mindre kjennskap til FIT og spesielt for ledere.

Påmeldingsfrist:  28. oktober 2020
Varighet: 2 dager

Les mer om samlingen her.

Relevante artikler:

Ingen treff...