Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 43, 2020

Siste nytt

Film kompetansesentre i Nord
Film fra seks kompetansesentre i nord Jobber du med psykisk helse, rus og vold, barn, ungdom eller voksne i Nord-Norge? Kompetansesentrene er til for deg!
Statsbudsjettet 2021- samhandling psykisk helse
Her stimulerer statsbudsjettet for 2021 til samhandling Nyheter. Psykisk helse- og rustjenester som oppleves helhetlige på tvers av nivåer, er et mål. Satses det fra øverste hold med tilskudd?
Anita Østheim, leder for rus- og psykisk helsetjenesten i Hamar kommune
Skapte bedre tjenester ved å slå sammen psykisk helse og rus Kortere ventetider, mer brukertilpassede tilbud og styrket intern kompetanse peker tjenesteleder i Hamar selv på.
Tore Willy Lie
Tips til kommunene om kartlegging av rus og psykiske problemer Verktøy. -Det er viktig at kommunene kartlegger om personer med ruslidelser også har psykiske problemer, og vice versa.