Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 43, 2020

Siste nytt

Film kompetansesentre i Nord
Film fra seks kompetansesentre i nord Vi er seks sentre i Nord-Norge som jobber med ulike felt. I fellesskap er vi til støtte for kommunale tjenester i arbeidet med mennesker innen psykisk helse, rus og vold.
Statsbudsjettet 2021- samhandling psykisk helse
Her stimulerer statsbudsjettet for 2021 til samhandling Helsefellesskap, pakkeforløp, gode samhandlingsmodeller og felles journal er noe av det som blir prioritert for å skape mer helhetlige og samordnete helsetjenester. NAPHA har sett på forslaget til statsbudsjett for 2021. Vi finner mange føringer, men også noen konkrete bevilgninger.
Anita Østheim, leder for rus- og psykisk helsetjenesten i Hamar kommune
Skapte bedre tjenester ved å slå sammen psykisk helse og rus Kortere ventetider, mer brukertilpassede tilbud og styrket intern kompetanse er blant gevinstene Hamar selv peker på, ett år etter å ha slått sammen psykisk helse- og rustjenestene.
Tore Willy Lie
Tips til kommunene om kartlegging av rus og psykiske problemer -Det er viktig at kommunene kartlegger om personer med ruslidelser også har psykiske problemer, og vice versa, mener faglig rådgiver Tore Willy Lie i NK ROP.