Innførte Individuell tilfriskning og mestring (IMR) i behandling ved tidlig psykose

Innførte Individuell tilfriskning og mestring (IMR) i behandling ved tidlig psykose

IMR - prosjektevaluering / Publisert: 28. oktober 2020

Brukere og ansatte former tilbudet ut fra brukers egne mål, sammen. En fagartikkel i Sykepleien forteller om vellykket innføring av Illness Management and Recovery (IMR) ved en seksjon for tidlig psykosebehandling i spesialisthelsetjenesten.

IMR i tidlig psykosebehandling. Terapeut. Ung dame i behandling.

BRUKERMEDVIRKNING SOM KJERNEVERDI: Brukermedvirkning var hele tiden i fokus, som en kjerneverdi. Brukeres og ansatte ved Oslo Universitatssykehus forteller at dette styrket implementering av metoden IMR.  

BRUKERMEDVIRKNING SOM KJERNEV...
Artikkelforfattere

 Fagartikkelen i Sykepleien er skrevet av 

  • Rut Ann Levin, spesialvernepleier 
  • Jannicke Bakkeli, spesialsykepleier

Alle tre er ansatt ved seksjon for tidlig psykosebehandling, OUS

 

IMR - Indivuell tilfriskning og mestring

IMR står for Illness Management and Recovery, og er oversatt til norsk med Individuell tilfriskning og mestring. 

Dette er en strukturert, evidensbasert metode som brukes i behandling for mennesker med alvorlig psykiske lidelser. Fokus er på å tilføre kunnskap om psykisk helse og menneskesynet som ligger til grunn er at den enkelte har sine iboende ressurser. Metoden skal gi brukerne håp om at de kan bli friskere. Metodikken er modulbasert innen ulike tema, og kombinerer arbeidsformer som psykoedukasjon, hjemmeoppgaver og felles refleksjon.

 

Mer om

recovery imr psykoselidelser implementering brukermedvirkning prosjektevaluering praksiseksempler spesielisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen