Masteroppgave om jobbspesialister i Nord-Norge

Masteroppgave om jobbspesialister i Nord-Norge

Arbeid og psykisk helse / Publisert: 28. mars 2021.   Endret: 06. april 2021

Jobbspesialistene Cicilie Jakobsen intervjuet i sin masteroppgave opplever stillingen sin som utfordrende og til tider krevende, men uttrykker stor entusiasme for IPS og prinsippene metoden bygger på.

Cicilie Jakobsen

SPURTE JOBBSPESIALISTENE I IPS: –For å vurdere IPS-tjenestens kvalitet, blir jobbspesialistene målt på det meste. Noen mente måltallene kunne være for høytsvevende og ambisiøse med tanke på hva om faktisk var realistisk å få til, forteller Cicilie Jaksobsen. (Foto: Privat). 

SPURTE JOBBSPESIALISTENE I IP...
Masteroppgave

Cicilie Jakobsens masteroppgave er en kvalitativ studie om jobbspesialisters utfordringer med implementeringen av Individuell Jobbstøtte (IPS) for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Jobbspesialister i Nord Norge ble intervjuet. 

Problemstilling: Hvilke utfordringer møter jobbspesialister i implementeringen av IPS til mennesker med alvorlige psykiske lidelser?

 

Mer om

individuell.jobbstøtte.(ips) nyheter masteroppgave arbeid.og.psykisk.helse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen