Housing First - coaching med Sam Tsemberis

Husbanken, NAPHA og Bergen kommune inviterer til digital veiledning med grunnleggeren av Housing First, Sam Tsemberis. Arrangementet er åpent for alle.
Tid og sted

17. mars 2021 kl 09:00 - 17. mars 2021 kl 11:00

Housing First er den viktigste sosiale innovasjonen for bekjempelse av bostedsløshet som har skjedd på 40 år, og er tatt i bruk som tjenestemodell i de fleste vestlige land. Petter Dahle i NAPHA og Lars Marius Ulfrstad i Husbanken vil innledningsvis ha en samtale med Sam Tsemberis om viktige prinsipper knyttet til modellen, og deretter vil norske Housing First-team motta veiledning fra Tsemberis om ulike tema og problemstillinger.

Arrangementet egner seg for alle som er interessert i å lære mer om Housing First og hvordan modellen anvendes i praksis.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Relevante artikler:

Ingen treff...