– Ungdommen styrer egen prosess uten at vi stresser med å nå målet

– Ungdommen styrer egen prosess uten at vi stresser med å nå målet

Publisert: 25. februar 2021.   Endret: 05. januar 2024

I løpet av de to årene tilbudet «Bispegata 9D» i Trondheim har eksistert, er flere av de unge rusfrie. En av nøkkelfaktorene har vært å ta seg god tid til å bli godt kjent med hver enkelt.

Ingvill Husø Johansen

Bakgrunnen for oppstart av Bispegata 9D (det hvite huset i bakgrunnen) var at det manglet et botilbud for ungdommer som er i aktiv rus. Vi tar oss god tid til å bli kjent med ungdommene, sier rådgiver Ingvill Husø Johansen, Enhet for rustjenester Trondheim kommune.

 

 

Bakgrunnen for oppstart av Bi...
Bispegata Hybel
  • Kommunens eneste botilbud med heldøgns bemanning
  • Forbeholdt unge 18-25 år som ruser seg aktivt, og som ikke er i stand til å bo i egen bolig
  • Målgruppe: Unge med alvorlige problemer knyttet til rus og psykisk helse - ROP
  • Tjenesten er forankret i traumebevisst omsorg og mentaliseringsbasert miljøterapi
  • Skal stimulere ungdommenes motivasjon for og håp om god fysisk og psykisk helse, samt styrke deres evne til selvivaretakelse og frihet fra avhengighet
  • Hjelpe med å etablere en god funksjonell døgnrytme, få på plass et stabilt og sunnere kosthold, og oppfordre ungdommene til å ivareta egen personlig hygiene
  • Bistå ungdommene med å gjenoppta, eller forbedre kontakt med familie og nettverk

Mer om

nyheter rusavhengig ungdom praksiseksempler boligsosialt.arbeid trondheim trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen