Ulike terapeuter forstår og erfarer samtaleterapi ulikt

Ulike terapeuter forstår og erfarer samtaleterapi ulikt

Studie om samtaleterapi / Publisert: 21. mai 2021.   Endret: 01. juli 2021

Det mangler en felles forståelse av samtaleterapiens betydning i den kommunale helsetjenesten. Dette skaper forvirring og usikkerhet blant terapeutene.

Samtale3

Funnene peker på at det psykiske helsearbeidet både er et kunnskaps- og praksisfelt. Dette innebærer at samtaleterapi ikke er et tema som lar seg fange eller beskrive entydig, skriver Tine Hegg. (Illustrasjonsbilde colourbox.no)

Funnene peker på at det...

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt kummunal.psykisk.helse samtaleterapi støttesamtaler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen