ROP-dagen 2022

ACT- og FACT-team er tema for ROP-dagen, så hold av datoen 7. juni om dette er aktuelt for deg.

Glad mann
Tid og sted

Oslo Kongressenter

7. juni 2022 kl 10:00 - 7. juni 2022 kl 15:00

ACT- og FACT-team er mye brukte og aktuelle samhandlingsmodeller innen fagfeltet rus og psykiske lidelser. På ROP-dagen vil du høre tjenestemottakere, pårørende og ansattes erfaringer med modellen samt få siste nytt fra forskningen. Modellen IDDT (Integrated Dual Disorder Treatment) vil også bli presentert. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Erfaringer med modellen i Norge viser at teamene utgjør en forskjell. De bidrar til at hjelpa tilbys samordnet og helhetlig. Teamene har ansatte som står på, ikke bare for tjenestemottakeren og pårørende, men også for at økt samhandling i sin lokale kontekst. En slik dag håper jeg vil gi dem noe tilbake for den flotte jobben som de gjør, sier Gaute Strand, faglig rådgiver i NAPHA og prosjektleder for ACT- og FACT-team.   

Sted

ROP-dagen arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og blir holdt på Oslo Kongressenter.

Innhold

Dagen vil legge til rette for kunnskapsdeling, refleksjon, ettertanke og inspirasjon for etablerte og potensielt nye ACT-/FACT-team. Dagen kan derfor være aktuell for deg om du jobber i kommune- eller spesialisthelsetjeneseten, eller i en bruker- eller pårørendeorganisasjon.

Ny dato

På grunn av koronasitasjonen har konferansen blitt flyttet fra den opprinnelige datoen 11. januar 2022 til 7. juni 2022. Om du har spørsmål om arrangementet kan du kontakte Kari Nysveen eller Hilde Austeng i NKROP.

Vel møtt!

Les mer her

Relevante artikler:

Ingen treff...