FIT - nettverkssamling Nord-Norge

Velkommen til nettverkssamling for FIT/KOR i Nord-Norge!
Tid og sted

Webinar

1. juni 2021 kl 09:00 - 2. juni 2021 kl 14:00

Tema for samlingen: Veiledning i FIT og implementering av FIT i tjenestene.

FIT er en arbeidsform der en gjør bruk av bestemte verktøy/skjema. Formålet med FIT/KOR er å få systematiske tilbakemeldinger fra de som bruker helse- og sosialtjenestene. På denne måten kan vi utvikle den hjelpen folk faktisk trenger og ønsker. Arbeidsformen anbefales brukt blant annet i psykisk helse- og rustjenestene i kommunene.

Målgruppe: kommuner i Nord-Norge som bruker FIT/KOR, eller som har grunnleggende kunnskap om feedback-verktøy og trenger inspirasjon for å komme i gang med implementering og utvikle en feedbackorientert praksis. Representanter fra DPS'er som har tatt i bruk tilbakemeldingsverktøy er velkommen til å ta kontakt for eventuell deltakelse. 

Les mer og meld deg på her.

Relevante artikler:

Ingen treff...