Bruk kommunale kunnskapskilder

Bruk kommunale kunnskapskilder

Boligsosialt arbeid / Publisert: 11. mai 2021.   Endret: 12. januar 2022

Brukere i store kommuner har best boforhold, mens brukere i mindre kommuner sliter mer. Samtidig er antallet bostedsløse på vei ned, viser nye tall fra BrukerPlan.

lyspærer

AKTUELT: Det er særlig åtte levekårsområder og omstendigheter og tjenester knyttet til disse som kartlegges i BrukerPlan. Disse er boligsituasjonen, arbeid/utdanning/meningsfull aktivitet, økonomi, fysisk helse, psykisk helse, rusmiddelbruk, sosial fungering og sosialt nettverk. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Det er særlig ...
Temaheftet "Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid"
Les i heftet her
BrukerPlan
  • BrukerPlan ble opprinnelig utviklet som kartleggingsverktøy innen rusfeltet og ble første gang tatt i bruk i 2006. Det viste seg raskt å være et nyttig verktøy for mange kommuner.
  • Gjennom kartleggingen skal man bli i stand til å formidle kommunal status til sentrale myndigheter samt gi et grunnlag for å prioritere mellom grupper og typer av tilbud sentralt.
  • Helsedirektoratet har siden 2011 støttet arbeidet med å få kommunene til å ta i bruk BrukerPlan som kartleggingsverktøy.

 

Mer om

brukerplan kunnskapsoversikter kommuneøkonomi organisering.av.tjenester bolig kunnskapskilder.for.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen