Helsedirektoratet med tre nye strakstiltak for unge og eldre

Helsedirektoratet med tre nye strakstiltak for unge og eldre

Midlertidige korona-tiltak / Publisert: 19. mai 2021.   Endret: 24. mai 2021

Nå følges Kjøs-utvalgets rapport opp med tre midlertidige tilskuddsordninger. De skal stimulere til strakstiltak innen psykisk helse- og rusarbeid for unge og eldre. Både kommuner og frivillige organisasjoner kan søke.

Illustrasjonsbilde ungdom2

Hensikten med tilskuddet til kommunene er  å øke tilgangen til lavterskelhjelp for psykiske plager og rusproblemer. (Illustrasjonsfoto: Clourbox)

Hensikten med tilskuddet til ...

Mer om

koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid kommuner frivillighet rask.psykisk.helsehjelp nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen