Sluttkonferanse for forskningsprosjektet ROPIT

Vi nærmer oss sluttføring av det fireårige forskningsprosjektet «Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis» (ROPIT) og vi inviterer nå til sluttkonferanse. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Høgskolen i Østfold med professor Catharina Bjørkquist som prosjektleder.

Tid og sted

Litteraturhuset i Fredrikstad + digitalt

14. oktober 2021 kl 09:30 - 14. oktober 2021 kl 14:30

Arrangør: Høgskolen i Østfold

Gratis deltakelse

Temaet for konferansen er samordning av helse- og velferdstjenester for mennesker med komplekse og sammensatte behov med eksempler fra rus- og psykisk helsefeltet. Gjennom eksterne og interne foredragsholdere og postere vil vi presentere forskning knyttet til styring og organisering av lokalbaserte rus- og psykisk helsetjenester.

Konferansen er åpen for alle og gjennomføres som en kombinasjon av fysisk og digital deltakelse. Litteraturhuset i Fredrikstad er «basen», med et begrenset antall deltakere, og deler eller hele konferansen kan følges digitalt.

Program:

Program ROPIT sluttkonferanse 14. oktober 2021

Påmeldingslenke Register to ROPIT Conference - Nettskjema

Facebookside 

Relevante artikler:

Ingen treff...