Recoveryorienterte tjenester – hva er det, og hvordan få det til?

RIO, Marborg, Mental Helse Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og NAPHA inviterer til et åpent halvdags webinar om recovery.

Tid og sted

Webinar

16. november 2021 kl 08:30 - 16. november 2021 kl 13:00

Mål for webinaret er å motivere ledere av rus- og psykisk helsetjenester i Nord-Norge til å utvikle recoveryorienterte tjenester, hvor brukerinvolvering er helt sentralt.

Målgruppe er ledere på avdeling- og tjenestenivå, øvrige ansatte, og lokale og regionale brukerorganisasjoner på rus- og psykisk helsefeltet i Nord-Norge.

Kostnader: Webinaret er gratis.

Innhold: Kunnskap og erfaringer om hva recovery er, hva som kjennetegner en recoveryorientert tjeneste og hvordan det oppleves å bli møtt med recoverystøtte. Det blir gitt råd om hva som kan være gode grep for å dreie tjenesten mot recovery, og hvor en kan få støtte i prosessen.

 

Program og informasjon om påmelding blir tilgjengelig innen utgangen av september.

Sett av formiddagen 16. november!

Relevante artikler:

Ingen treff...