Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 36, 2021

Siste nytt

Temaside foto Brukermedvirkning i tjenesteutvkling
Mental Helse og NAPHA lanserer nettsider for brukermedvirkning Ta brukerne med på laget for å skape et godt psykisk helse- og rustjenestetilbud i kommunen! Men, hvordan få det til i praksis?
Husrekke i Nederland (illustrasjon)
Ny runde med webinar om Housing First Denne gangen er en internasjonal Housing First-ekspert med på kursene. Første webinar blir arrangert 23. september.
Pårørende
Valgets kval - tett på rusproblemer Pårørende. Etter å ha stilt opp og lojalt holdt ting skjult i lang tid trenger valget seg på - bli eller gå sin egen vei.