NAPHA-konferansen 2022

Konferanse for ledere og ansatte i psykisk helse- og rustjenester i kommunene, brukerrepresentanter, beslutningstakere, fagutviklere og forskere innen psykisk helsearbeid.

Tid og sted

Thon Hotel Prinsen, Trondheim

1. mars 2022 kl 12:00 - 2. mars 2022 kl 16:00

Årets tema er «Meningsfullt hverdagsliv». Her skal vi blant annet se nærmere på:

  • hva meningsfulle aktiviteter betyr og hvilke konsekvenser har det på ulike nivåer?
  • eksempler på hvordan kommunene bygger nærmiljø som fremmer møter mellom folk, økt hverdagsaktivitet og bedre psykisk helse
  • ulike perspektiver på fellesskap, aktivitet og innbyggerinvolvering
  • hva viser kunnskapskildene om meningsfull hverdag for de som strever mest
  • brukerperspektivet: betydningen av meningsfulle aktiviteter i recoveryprosesser

Dette har vært en årlig konferanse (tidligere under navnet fag- og forskningskonferanse). I 2022 samles vi endelig fysisk igjen, men det vil også bli mulig å følge konferansen digitalt. Konferansen foregår 1.-2.mars 2022 på Thon Hotel Prinsen i Trondheim.

Medarrangører: KBT Midt-Norge, NROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse), Rådet for psykisk helse, Helseetaten Oslo kommune, Asker kommune og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)/NTNU Samfunnsforskning. 

Mer informasjon, program og påmelding kommer!

Vi sees i Trondheim i mars 2022!

Relevante artikler:

Ingen treff...