Unge voksne og recovery: fra utenforskap til inkludering

Hva gjør at noen unge voksne havner utenfor, og hvordan kan vi inkludere dem i samfunnet? Dette er tema for ei gratis digital nettverkssamling i regi av Recoverynettverk Midt-Norge.

Illustrasjonsfoto:Ung voksen mann på fjellet
Tid og sted

Digitalt

9. desember 2021 kl 09:00 - 9. desember 2021 kl 12:00

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Siri Bjaarstad er leder for prosjektet In My Experience ved Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) og Study Trondheim. Hun skal innlede dagen med å fortelle om hverdagslivene til studenter i Trondheim og hvordan recovery-dimensjonene viser seg i disse.

– Sosiale relasjoner, å være en del av noe, er avgjørende, forteller Bjaarstad.

Recovery-dimensjoner

Foreløpige funn i de ca. 500 erfaringene de så langt har samlet inn i prosjektet, viser at sosial tilhørighet er grunnleggende. Recovery-dimensjonene tilhørighet, identitet og mening er fremtredende i erfaringene, forteller Bjaarstad.

– De positive erfaringene handler i stor grad om vennskap, om å føle seg inkludert, gode læringsmiljø, fadderuka, kollokviegrupper, utdyper hun.

– De negative erfaringene handler ofte om fravær av nære relasjoner, å være på utsiden, og ikke føle seg inkludering, å ikke mestre studier og fritid.

Hovedbuskapet til Bjaarstad er at det er viktig å fortelle om sine erfaringer i livet, på både godt og vondt:

– Du er ikke alene, og ved å dele erfaringer med hverandre kan vi lettere forstå oss selv, og også føle oss mindre ensomme.

Siri Bjaarstad

STUDENTER: Siri Bjaarstad ved Sit/Study Trondheim jobber med å kartlegge studenters hverdagsliv i Trondheim. (Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA)

Mekanismene bak

– Sett i en student-sammenheng: har du noen tanker rundt temaet «Hva gjør at noen unge voksne havner utenfor, og hvordan kan vi inkludere dem i samfunnet?»

– Dette er komplekse problemstillinger. Men når så mange unge voksne rapporterer om utenforskap og ensomhet mener jeg det er på høy tid at vi prøver å finne ut hvilke mekanismer i vårt samfunn som ligger bak dette, svarer Bjaarstad.

Hun ønsker debatter om karakterpress og prestasjonsjag, om sosiale medias rolle, og om hvordan vårt skolesystem påvirker dagens unge:

– Kanskje vi heller må snu på problemstillinga: Hvordan kan vi skape oss det samfunnet vi ønsker oss, der det er plass til at alle kan få lov til å bruke sine unike ressurser?

Påmelding

I de andre innslagene på dagen får du høre om eksempler på erfaringer med BUP sett fra et pårørendeperspektiv, og to tiltak for unge voksne som har fått gode tilbakemeldinger.

Program

09:00-09:30
Intro v/ Siri Bjaarstad - Hva skaper gode studentliv?

Om hverdagshistorier fra studenter i Trondheim – sett i sammenheng med recovery-dimensjonene

09:35 – 10:15
Roland Johansen - Ungdom og arbeidstrening i trygge rammer

Mer informasjon kommer

10:20-11:00
Anne Fagrell - Hva er god recovery ved BUP sett, sett fra pårørendeperspektivet?

Mer informasjon kommer

11:15-11:30
Glimt Ung 

Glimt Recoverysenter åpnet i desember 2020 et nytt tilbud for ungdom mellom 15-20 år. Målgruppen var ungdom som har eller står i fare for å få utfordringer innen psykisk helse og rus.  Hva slags erfaringer har de gjort seg, og hva betyr det for ungdommene å ha et slikt tilbud?

11:30-12:00 
Diskusjon  - Refleksjoner fra dagen

Relevante artikler:

Ingen treff...