Selvmordsforebygging bør sees i et folkehelseperspektiv!

Selvmordsforebygging bør sees i et folkehelseperspektiv!

Kronikk / Publisert: 13. desember 2021.   Endret: 16. desember 2021

Arbeidet med å forebygge selvmord må i større grad sees i et folkehelseperspektiv. Hovedinnsatsen bør skje der folk lever, og ikke i spesialisthelsetjenesten, skriver Julia Hagen, rådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Julia Hagen, rådgiver, RVTS Midt

KRONIKKFORFATTER: – Det er heldigvis en pågående satsning på folkehelsearbeid i kommunene for å styrke befolkningens helse og livskvalitet, sier Julia Hagen, rådgiver ved RVTS Midt. I denne kronikken tar hun opp betydningen av å se selvmordsforebygging i et folkehelseperspektiv. Hun skriver blant annet om relasjonell velferd, som er nært knyttet til recoverytenkningen. 

KRONIKKFORFATTER: – Det er he...
Kronikkforfatter Julia Hagen

Julia Hagen er rådgiver med PHD ved RVTS Midt, St. Olavs hospital. Hun har også en bistilling som førsteamanuensis, ved Institutt for psykisk helse, NTNU. 

Forskningsfeltene hennes er særlig psykisk helsearbeid, selvmord, suicidalitet og selvmordsforebygging.

Mer om

kronikker selvmordsforebygging helsefremming.og.forebygging folkehelsearbeid relasjonell.velferd

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen