Rett til et meningsfullt liv og hjelp som hjelper

Rett til et meningsfullt liv og hjelp som hjelper

Publisert: 02. februar 2022
Tid og sted

Tabernaklet, Marken 7, Bergen

31. mai 2022 kl 08:00 - 31. mai 2022 kl 15:15

Arrangør: WAPR Norge og Senter for psykisk helse og rus (SFPR), Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst-Norge i samarbeid med Tverrfaglig forum

Vi har gleden av å invitere til seminar med tema: Rett til et meningsfullt liv og hjelp som hjelper
En dag med fokus på rettigheter og valgmuligheter for mennesker som erfarer psykiske helse- og rusutfordringer.

Klikk her for mer informasjon, program og påmelding

I årets program vil vi rette søkelyset mot rettigheter og valgmuligheter for mennesker som erfarer psykiske helse
og rusutfordringer. Tre områder vil være i fokus:


Quality Rights er et praksisnært kursprogram utarbeidet av Verdens helseorganisasjon. Det tar opp ulike temaer knyttet til menneskerettigheter og psykisk helse.


Stemmehøringsgrupper finnes i en rekke land. De beskrives som trygge og aksepterende arenaer, der mennesker kan komme sammen og dele erfaringer med å høre stemmer eller ha uvanlige opplevelser.


Pårørendes situasjon kan være krevende og fortvilende. På seminaret vil vi diskutere pårørendes rettigheter og
hva pårørende selv mener skal til for å bedre deres situasjon.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...