Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nyt uke 16, 2022

Siste nytt

Linda Øye, Fra offer til kriger, fordrag på NAPHA-konferansen 2022,
Fra offer til kriger - mental muskeltrening og tilbake i jobb Se foredraget. I dette foredraget forteller Linda Øye om hvordan hun og fem ansatte hjelper andre på veien inn i jobb og meningsfull hverdag.
Dame smiler og titter på mobilen
Ny oppgradering av tilbakemeldingsverktøyet Norse  Nyhet. Norse er opprinnelig utviklet i spesialisthelsetjenesten, men en ny versjon er mer tilpasset språkbruken i kommunalt psykisk helsearbeid.
Eva Brekke og Morten Brodahl
Overrasket over hvor gode erfaringer brukerne hadde hatt med FACT Forskning. – Flere opplevde at man ble møtt som en hel person. Det ble viktig for selvbildet. For et av intervjuobjektene hadde det vært liv eller død.
Montasje fra konferanse i Madrid
Ønsker at Housing First skal være modell for å bekjempe bostedsløshet i Europa innen 2030 Nyhet. Klart budskap fra den første HF-hub-konferansen: Housing First som metode og retten til husvære er nøkkelen til systemforandring